Videre til indhold | Videre til menunavigation

Teleklagenævnets medlemmer

Medlemmerne af Teleklagenævnet udpeges af Erhvervsministeren

Ved udpegningen har ministeren lagt vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretligt og markedsmæssig sagkundskab. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. 

Formand:
Palle Bo Madsen
Professor

Udpeget for perioden:
01.09.13-01.09.17

 
Næstformand:
Søren Sandfeld Jakobsen
Professor

Udpeget for perioden:
01.03.16-01.03.20

Lars Dittmann
Professor
Udpeget for perioden :
01.02.17-31.01.21

Birgitte Sloth
Prodekan for uddannelse
Udpeget for perioden:
01.05.15-01.05.19

Jørgen Abild Andersen

Tidl. direktør
Udpeget for perioden:
01.04.17-31.03.21