Videre til indhold | Videre til menunavigation

2008
 

Afgørelser i 2008

Viser 1 - 20 af 26

TDC A/S’ afvisning af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

19.12.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 af TDC A/S’ klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 7. november 2007 vedrørende TDC A/S’ afvisning af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter

19.12.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 af TDC A/S’ klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. februar 2008 vedrørende håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter

TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser

19.12.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 vedrørende klage fra TDC over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. februar 2008 vedrørende klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser.

Vilkår for Tele2 A/S' adgang til samtrafikaftale om rå kobber hos TDC.

19.12.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 vedrørende TDC's klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 13. november 2007.

IT- og Telestyrelsens regulering af Hi3G's termineringspriser i Hi3G's eget net

19.12.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 vedrørende en klage fra Telia over IT- og Telestyrelsens regulering af Hi3G's termineringspriser i Hi3G's eget net.

Dispensation

18.12.2008

Formanden for Teleklagenævnet gav den 18. december 2008 dispensation til selskabet Barablu Mobile Limited for overskridelse af klagefrist.

Teleklagenævnets formand traf den 5. november 2008 afgørelse om, at der ikke kunne dispenseres for klagefristen i forbindelse med en for sent indgivet klage.

07.11.2008

Cybercity indgav for sent en klage over en afgørelse, som IT- og Telestyrelsen traf den 1. oktober 2008.

Formandens afgørelse om ikke at tillægge IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2008 opsættende virkning.

31.10.2008

Bareblu Mobile Limited klagede den 27. oktober 2008 over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2008.

Telenor Holdings A/S' forpligtelser efter købet af Tele2

23.09.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 18. september 2008

Adgang til samtrafikaftaler indgået mellem UnoTel A/S og Happii A/S

22.09.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 18. september 2008

Marked 18 - klage indbragt af Broadcast Partners BV og Talpa Radio

19.09.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 19. september 2008

IT- og Telestyrelsens påbud til TDC A/S af 20. februar 2008 vedr. telelovens § 64.

18.09.2008

Teleklagenævnet stadfæstede den 18. september 2008 IT- og Telestyrelsens afgørelse.

Marked 10 - klage indbragt af Telia Danmark A/S

18.09.2008

Afgørelse truffet af Teleklagenævnet den 18. september 2008

TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (Marked 12 )

09.06.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 9. juni 2008

Afgivelse af forhåndsbesked i medfør af telelovens § 77

03.06.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 3. juni 2008.

TDC's klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. oktober 2007 vedr. Telelovens § 64

03.06.2008

Teleklagenævnet stadfæstede den 3. juni 2008 IT- og Telestyrelsens afgørelse.

Hi3G ønsker SMS som selvstændigt ex ante reguleret marked

03.06.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 3. juni 2008.

TDC's afslag på oprettelse af en fastnetforbindelse

30.05.2008

Teleklagenævnets afgørelse af 30. maj 2008.

Formandsafgørelse vedrørende opsættende virkning

26.05.2008

Afgørelse af 26. maj 2008

Formandens afgørelse om ikke at tillægge opsættende virkning

29.04.2008

Formandens afgørelse af 29. april 2008

Viser 1 - 20 af 26 Poster per side: 10 20 30 Alle