Videre til indhold | Videre til menunavigation

Klage fra Mundio Mobile ApS over Energistyrelsens afgørelse af 6. oktober 2015 vedrørende returnering af nummersektorer

Teleklagenævnet hjemviste styrelsens afgørelse til fornyet behandling med særligt henblik på en genovervejelse af retsgrundlaget.

Mundio Mobile ApS havde erhvervet en række nummerblokke af 10.000 telefonnumre, som selskabet ved henvendelse til Energistyrelsen den 30. september 2015 tilkendegav, at man ønskede at levere tilbage. Selskabet gjorde i henvendelsen opmærksom på, at enkelte af de tildelte numre i serien var blevet porteret i overensstemmelse med selskabets pligt hertil efter telelovens § 26, stk. 2, og at selskabet fandt det uretfærdigt, at man nu var tvunget til at betale for numre, som selskabet ikke selv benyttede sig af.

Energistyrelsen afviste anmodningen med henvisning til, at tilbagelevering af tildelte nummerblokke i henhold til den gældende administrative praksis kun kunne ske, såfremt selskabet leverede hele nummerblokken - det vil sige samtlige 10.000 telefonnumre - tilbage. 

Mundio Mobile ApS indbragte Energistyrelsens afvisning for Teleklagenævnet, som ved afgørelse af 14. december 2015 besluttede af hjemvise sagen til fornyet behandling hos Energistyrelsen.

Læs hele nævnets afgørelse her.