Videre til indhold | Videre til menunavigation

Klage fra TDC NP SP gebyr

Klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 vedrørende prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

Klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 over for TDC vedrørende prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

Sagen blev hjemvist til fornyet behandling hos Erhvervsstyrelsen, idet nævnet fandt, at det ikke tilstrækkeligt klart fremgik af sagen om styrelsen havde foretaget den fornødne selvstændige vurdering af den af TDC fremsendte omkostningsdokumentation.

TKN afg 14-00021.pdf

TKN afgørelse 14/00021