Videre til indhold | Videre til menunavigation

Klage fra A over Sekretariatet for Teleklagenævnets beslutning af 22. juni 2015

Teleklagenævnet tiltrådte, at nævnet ikke havde kompetence til at realitetsbehandle klagen, idet denne ikke vedrørte en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

A havde i februar 2014 anmodet TDC om at få installeret fastnet i sit sommerhus, hvilket TDC havde indvilget i mod betaling for gravearbejde m.v. 

A klagede herefter til Teleankenævnet, som i juni 2014 afviser klagen med henvisning til manglende kompetence. Sagen videresendes herefter til Erhvervsstyrelsen, som den 16. juli 2014 afviser at gå videre med sagen.

Efter en del korrespondance mellem A og Erhvervsstyrelsen klager A i februar 2015 til Erhvervs- og Vækstministeriet, som den 12. juni 2015 videresender klagen til Teleklagenævnet i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7, stk. 2.

Den 22. juni 2015 afviser Sekretariatet for Teleklagenævnet klagen med henvisning til, at sagen efter sekretariatets opfattelse ikke vedrører en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

A indbringer herefter sekretariatets beslutning for Teleklagenævnet, som den 2. september 2015 afviser klagen.

Læs hele afgørelsen her.