Videre til indhold | Videre til menunavigation

Afgørelser 2015

Viser 1 - 3 af 3

Klage fra Mundio Mobile ApS over Energistyrelsens afgørelse af 6. oktober 2015 vedrørende returnering af nummersektorer

16.12.2015

Teleklagenævnet hjemviste styrelsens afgørelse til fornyet behandling med særligt henblik på en genovervejelse af retsgrundlaget.

Klage fra A over Sekretariatet for Teleklagenævnets beslutning af 22. juni 2015

02.09.2015

Teleklagenævnet tiltrådte, at nævnet ikke havde kompetence til at realitetsbehandle klagen, idet denne ikke vedrørte en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

Klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 over for TDC vedrørende prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

05.02.2015

Sagen blev hjemvist til fornyet behandling hos Erhvervsstyrelsen, idet nævnet fandt, at det ikke tilstrækkeligt klart fremgik af sagen om styrelsen havde foretaget den fornødne selvstændige vurdering af den af TDC fremsendte omkostningsdokumentation.

Viser 1 - 3 af 3 Poster per side: 10 20 30 Alle