Videre til indhold | Videre til menunavigation

Afgørelser 2013

Viser 1 - 8 af 8

Klage fra Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 2. maj 2013 vedrørende priser ved engrossalg af PSTN- og ISDN-abonnementer

20.12.2013

Klage fra Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 2. maj 2013 vedrørende priser ved engrossalg af PSTN- og ISDN-abonnementer

Klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. december 2012 vedrørende VULA-prisfastsættelse

21.06.2013

Da Teleklagenævnet fandt, at Erhvervsstyrelsen havde udmøntet prissætningen af VULA-produktet inden for de rammer, der var fastlagt i marked 4-afgørelsen, traf nævnet afgørelse om ikke at give TDC medhold i klagen

Klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelser af 16. august 2012 vedrørende marked 4 og marked 5

21.06.2013

For så vidt angik TDC's klagepkt. vedrørende priskontrol (prisklemmetilsyn samt VULA) traf Teleklagenævnet afgørelse om ikke at give TDC medhold. TDC's klagepkt. vedrørende stikledningsforpligtelse blev stillet i bero, indtil domstolene har truffet afgørelse i den verserende sag på området

Klage 13. september 2012 fra Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC A/S på engrosmarkedet for netværksinfrastrukturadgang (marked 4)

19.06.2013

Telenors påstand om, at Erhvervsstyrelsen uden hjemmel havde afskåret sig fra at gribe ind over for eksisterende prisklemmer på det relevante marked kunne ikke tages til følge.

Klage af 13. september 2012 fra Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC A/S på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

19.06.2013

Telenors påstand om, at Erhvervsstyrelsen uden hjemmel havde afskåret sig fra at gribe ind over for eksisterende prisklemmer på det relevante marked kunne ikke tages til følge.

Klage fra Telia Danmark over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC A/S på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

19.06.2013

Telias påstand om, at Erhvervsstyrelsen uden hjemmel havde afskåret sig selv fra at gribe ind over for allerede eksisterende prisklemmer på det relevante engrosmarked, kunne ikke tages til følge.

Klage fra Telia Danmark over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC A/S på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur (marked 4)

19.06.2013

Telias påstand om, at Erhvervsstyrelsen uden hjemmel havde afskåret sig selv fra at gribe ind over for allerede eksisterende prisklemmer på det relevante engrosmarked, kunne ikke tages til følge.

Klage fra Newradio ApS over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 11. december 2012 vedrørende ansøgning om tilladelse til at anvende radiofrekvenser

19.06.2013

Selskabets påstand om, at Erhvervsstyrelsen måtte være forpligtet af EU-retten til at imødekomme selskabets ansøgning, og dermed tilsidesætte national lovgivning, kunne ikke tages til følge.

Viser 1 - 8 af 8 Poster per side: 10 20 30 Alle