Videre til indhold | Videre til menunavigation

Afgørelser 2012

Viser 1 - 7 af 7

Hi3G's klage vedr. sms-termineringspriser for 2013 (overgangsordning)

14.12.2012

Teleklagenævnets afgørelse af 13. december 2012 af klage fra Hi3G Denmark ApS over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. juli 2012 vedrørende den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G's mobilnet i 2013

Klage fra Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. juli 2012 vedrørende den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Telenors mobilnet for 2013

14.12.2012

Telenors påstand om, at Erhvervsstyrelsen var forpligtet til at medregne en forholdsmæssig del af fællesomkostningerne i forbindelse med den valgte prisberegningsmetode, kunne ikke tages til følge.

Klage fra Telia Danmark over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. juli 2012 vedrørende den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Telias mobilnet for 2013

14.12.2012

Telias påstand om, at Erhvervsstyrelsen var forpligtet til at medregne en forholdsmæssig del af fællesomkostningerne i forbindelse med den valgte prisberegningsmetode, kunne ikke tages til følge.

Klage fra TDC A/S over Den danske telemyndigheds afgørelse af 24. november 2011 om underskudsfinansiering af TDC A/S' forsyningspligt for 2010

17.09.2012

TDC A/S indbringer den 21. december 2011 en klage over Den danske telemyndigheds afgørelse af 24. november 2011 om underskudsfinansiering af TDC A/S' forsyningspligt til varetagelse af radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland for 2010.

Klage af 21. december 2011 fra TDC A/S over Den danske telemyndigheds afgørelse af 24. november 2011 om underskudsfinansiering af TDC A/S' forsyningspligt for 2007-2009

17.09.2012

TDC A/S indbringer den 21. december 2011 en klage over Den danske telemyndigheds afgørelse af 24. november 2011 om underskudsfinansiering af TDC A/S' forsyningspligt til varetagelse af radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland for 2007-2009.

Klage fra Telia Danmark og Telenor A/S over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 9. marts 2012 vedrørende TDC A/S' varslede ophør med at udbyde fast operatørvalg til selskabets private slutbrugere

17.09.2012

Teleklagenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelse, idet der ikke længere var hjemmel i teleloven til at opretholde slutbrugerforpligtelsen til fast operatørvalg, ligesom nævnet kunne konstatere, at en sådan hjemmel for nuværende ikke foreligger i de relevante markedsafgørelser.

Klage fra TDC A/S over den daværende IT- og Telestyrelses afgørelse af 22. august 2011 vedrørende TDCs standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

22.06.2012

Teleklagenævnet traf den 15. juni 2012 afgørelse om ikke at give TDC medhold i selskabets klage vedrørende en af TDC ønsket særlig uopsigelighedsperiode i selskabets standardtilbud.

Viser 1 - 7 af 7 Poster per side: 10 20 30 Alle