Videre til indhold | Videre til menunavigation

2011
 

Afgørelser 2011

Viser 1 - 12 af 12

Klage fra Telia Danmark over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 14. april 2011 om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet) m.m.

16.12.2011

IT- og Telestyrelsen træffer den 14. april 2011 afgørelse om blandt andet fastsættelse af afregningspercentilen for dynamisk multicast.

Klage fra Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, over over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011 vedrørende TDCs faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik

16.12.2011

Teleklagenævnet gav Telia medhold i, at TDC's faktureringspraksis ikke er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte afregningsprincipper. Nævnet hjemviste derfor sagen til fornyet behandling.

Teleklagenævnets afgørelse af klage fra CBB Mobil A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. marts 2011 med påbud om at ophøre med at opkræve betaling udover almindelig SMS-takst for brug af selskabets saldooplysningstjeneste via SMS

11.10.2011

CBB Mobil A/S har den 12. april 2011 klaget til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. marts 2011, hvori styrelsen påbød CBB Mobil A/S at ophøre med at opkræve en overtaksering på kr. 3,00 udover almindelig SMS-takst for brug af selskabets SMS-baserede saldooplysningstjeneste.

Klage fra Telenor A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. januar 2011 over for Telenor A/S på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

06.10.2011

IT- og Telestyrelsen træffer den 20. januar 2011 afgørelse over for Telenor A/S på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Klage fra Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. januar 2011 over for Telia Danmark på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

06.10.2011

IT- og Telestyrelsen træffer den 20. januar 2011 afgørelse over for Telia Danmark på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Klage fra TDC over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 3. november 2010 om TDC's forpligtelse til levering af BSA over fiber

20.06.2011

TDC klagede den 30. november 2010 til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens delafgørelse af 3. november 2010 over for TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5).

Klage fra Telia over TDC's opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrate og A+ Telecom

07.06.2011

Telia klagede den 19. januar 2011 over IT-og Telestyrelsens afgørelse af 22. december 2010 om TDC's opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrate A/S' og A+ Telecom A/S' slutbrugere.

Klage fra TDC over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 vedr. fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 - fastnet

07.06.2011

IT- og Telestyrelsens træffer den 29. oktober 2010 afgørelse om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 – fastnet.

Anmodning om opsættende virkning - klage af 17. februar 2011 fra Telenor A/S over IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 over for Telenor på engrosmarkedet for fastnetterminering

31.03.2011

Telenor A/S har den 17. februar 2011 klaget til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 over for Telenor på engrosmarkedet for fastnetterminering. Telenor anmoder i klagen om, at Teleklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning.

Anmodning om opsættende virkning - klage af 17. februar 2011 fra Telia Danmark over IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 over for Telia Danmark på engrosmarkedet for fastnetterminering

31.03.2011

Telia har den 17. februar 2011 klaget til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 over for Telia Danmark på engrosmarkedet for fastnetterminering. Telia anmoder i klagen om, at Teleklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning.

Klage fra Telia Danmark over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 15. juli 2010 over for Telia på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 7)

07.03.2011

IT- og Telestyrelsen træffer den 15. juli 2010 afgørelse i medfør af telelovens § 65 om, at Telia skal imødekomme en anmodning fra TDC om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik på vilkår på engrosmarkedet for terminering af trafik i Telias mobilnet (marked 7.

Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 13. juli 2010 om ændring af selskabets abonnementsvilkår for forsyningspligt på basal telefoni og ISDN

05.03.2011

Klage afvist idet Teleklagenævnet fandt, at TDC som udpeget forsyningspligtudbyder ikke ensidigt kunne beslutte hvilke af selskabets abonnementsforhold af samme type som dem, forsyningspligten vedrører, der fremadrettet skulle være omfattet af forsyningspligten.

Viser 1 - 12 af 12 Poster per side: 10 20 30 Alle