Videre til indhold | Videre til menunavigation

Afgørelser 2010

Viser 1 - 7 af 7

Klage fra Telia Danmark over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 3. juni 2010 om TDC’s prissætning af ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” i perioden fra den 1. januar 2010 til den 26. april 2010

21.12.2010

Telia nedlagde principal påstand om, at prisen for ydelsen ”oprettelse - m/ tekniker” vedrørende rå kobber/delt rå kobber for perioden fra den 1. januar 2010 til den 26. april 2010 fastsættes til 739 kr. og at prisen for ydelsen ”oprettelse - m/ tekniker” vedrørende BSA for perioden fra den 1. januar 2010 til den 26. april 2010 samtidig fastsættes til 762 kr. Subsidiært nedlagde Telia påstand om hjemvisning af den indbragte afgørelse til fornyet behandling hos styrelsen.

Klage fra TDC vedr. standardtilbud af 1. oktober 2009 om rå kobber og delt rå kobber (marked 4)

21.12.2010

TDC klagede den 16. juli 2010 over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 18. juni 2010 vedrørende TDC’s standardtilbud af 1. oktober 2009 om rå kobber og delt rå kobber (marked 4).

Klage fra Telia Danmark (filial af Telia Nättjänster Norden AB) over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 23. december 2009 om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet

21.09.2010

Den nedlagte påstand om, at tilbagekaldelsen skulle ske med virkning fra 31. december 2019, subsidiært hjemvises til fornyet behandling, kunne ikke tages til følge. Klager fik heller ikke medhold i, at dækningskravet for klagers mobiltilladelser i 1800 MHz-båndet måtte ændres.

Klage fra Tele Greenland International A/S over IT- og Telestyrelsens delvise afslag af 5. oktober 2009 på ændring af tilladelse F031826

21.09.2010

Teleklagenævnet fandt ikke, at påstanden om, at der skulle udstedes en frekvenstilladelse til Tele Greenland International (TGI) i overensstemmelse med ansøgningen herom, subsidiært indføres en beskyttelseszone omkring selskabets satellitjordstation ved Avedøre Holme, kunne tages til følge.

Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 22. december 2009 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

21.09.2010

Teleklagenævnet fandt ikke, at den påklagede afgørelse indirekte pålagde de privatejede antenneforeninger den samme adgangsforpligtelse, som TDC i kraft af sit ejerskab af kabel-tv udbyderen YouSee A/S var blevet pålagt. Nævnet stadfæstede derfor IT- og Telestyrelsens afgørelse.

Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. juli 2009 om priser på strømudtag på samhusningslokaliteter

12.05.2010

TDC var af IT- og Telestyrelsen blevet påpudt at indskrive fastsatte priser for 30 A- og 60 A-strømudtag i selskabets standardtilbud om samhusning.

Klage fra A over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling m.v., herunder styrelsens efterfølgende beslutning om ikke at foretage sig videre, i forbindelse med A's henvendelser til styrelsen vedrørende forstyrrelser i A's radioamatøranlæg

12.05.2010

A havde den 28. december 2009 klaget til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling m.v. i forbindelse med klagerens henvendelser til styrelsen vedrørende forstyrrelser i klagerens amatørradioanlæg.

Viser 1 - 7 af 7 Poster per side: 10 20 30 Alle